PLEČIAME SAULĖS PARKĄ!
Pradedame dar vienos saulės jėgainės statybas!

Projektą planuojame įgyvendinti 2025 metais ir jo dėka daugiau nei 60 % visoje kepykloje naudojamos elektros energijos bus generuojama mūsų pačių. Likusi kepykloje naujama energija taip pat „žalia“ – iš atsinaujinančių energijos šaltinių – tik ne mūsų pačių gaminama.

Primentame, kad 2020 metais pradėjo veikti pirmoji mūsų saulės jėgainė, įsikūrusi visai greta kepyklos. Daugiau apie ją, atidarymą bei įspūdingą Agnės Kišonaitės instaliaciją galite pasiskaityti šiame mūsų įraše.

PLEČIAME SAULĖS PARKĄ!
PROJEKTĄ DALINAI FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA
PLEČIAME SAULĖS PARKĄ!

Projekto pavadinimas: „UAB „Biržų duona“ 550 kW AEI jėgainė“ NR. 02-011-K-0068

Projekto vykdytojas: UAB „Biržų duona“

Projekto vertė: 483 837 EUR

Skirta parama: 212 000 EUR

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-10-18

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-10-31

UAB „Biržų duona“, įgyvendindama veiklos planus, vysto plataus asortimento duonos gaminių gamybą, vadovaudamasi žiedinės ekonomikos ir draugiškumo aplinkai ir beatliekinės technologijos principais. Įmonė siekia mažinti energijos, gaunamos iš iškastinio kuro, naudojimą, taip mažinant energetines sąnaudas. Vadovaudamasi technologinio audito rekomendacijomis įmonė planuoja įsirengti 550 kW saulės jėgainę pagal projektą „UAB „Biržų duona“ 550 kW AEI jėgainė“ NR. 02-011-K-0068.

Įgyvendinamas projektas prisidės prie atsinaujinančios energijos didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins didesnį  šios energijos naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ – iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 212 000 Eur parama.