Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas įmonių darbo vietoje
Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0038

Projektu siekiama užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiau persiorientuoti į kitas veiklas, tobulinant įmonės darbuotojų kvalifikaciją, apmokant juos įmonės darbo vietoje. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos sąlygos įmonių darbuotojams prisitaikyti prie kintančių ekonomikos sąlygų ir padidinus profesinio mokymo atitiktį darbo vietos poreikiams tapti konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais įmonėje bei paskatins darbuotojų darbo našumo didėjimą.

Projekto vykdytojas:

UAB „Biržų duona“

Projekto partneriai:

AB „Volfas Engelman“, Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių konservų fabrikas“, Uždaroji akcinė bendrovė „Vikeda“, Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS PIENAS“, Uždaroji akcinė bendrovė „Viktorija ir partneriai“, UAB „Choco Group“, UAB „Tiulmaksa“, UAB Sintervalas, „Plastis“, UAB, Uždaroji akcinė bendrovė „Rūta“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2020 m. gruodžio 21 d. – 2023 m. birželio 21 d.

Projekto biudžetas:

718 572,24 EUR

Skirtas finansavimas:

359 286,12 EUR

Projekto rezultatai:

1. Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją – 504 asm.
2. Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai – 42 asm.

Projektas finansuojamas

iš Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.