Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos

Darbuotojų paieška šiandien – itin sudėtingas ir daug laiko užimantis procesas. Tai, galima sakyti, vienas didžiausių šių dienų iššūkių darbdaviams. Nors Užimtumo tarnybos skaičiai skelbia, jog nedarbo lygis regionuose ypač aukštas, tačiau rasti kvalifikuotų darbuotojų tampa vis didesniu ir sudėtingesniu uždaviniu. Atsižvelgdami į darbo rinką, užsibrėžėme tikslą skirti kuo daugiau laiko praktikantams. Taip gimė labai gražus projektas: padedant Europos socialiniams fondams, įsipareigojome sukurti dvi papildomas praktikos vietas, į kurias žadame priimti 8 ekonomiškai neaktyvius jaunuolius (iki 29 m. amžiaus), gyvenančius Biržų mieste.

Projekto pavadinimas: „Praktinių įgūdžių suteikimas ekonomiškai neaktyviems Biržų miesto gyventojams“

Projekto Nr.: 08.6.1-ESFA-V-911-10-0007 Projekto finansavimo sutartis pasirašyta: 2019-01-18 Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-01-18 Projekto įgyvendinimo trukmė – 33 mėn.

Projekto tikslas: pagerinti Biržų miesto jaunuolių iki 29 m. amžiaus padėtį darbo rinkoje.

Įgyvendinamos veiklos: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įtraukiant į praktikos atlikimą Praktikos organizavimas praktiniams įgūdžiams įgyti, ugdyti darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartis

Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos
Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos
Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos
Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos
Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos
Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos
Siekiant paskatinti ekonomiškai neaktyvius jaunuolius – papildomos praktikos vietos