Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005

2017 m. sausio 20 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „MTEP ir MTEPI veiklų vykdymas eksploatuojant klasterį „SmartFood“ (projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Projekto partneriai: projektas vykdomas be partnerių

Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 m. sausio 20 d. – 2019 m. sausio 20 d.

Projekto biudžetas: 119 808,00 EUR

Skirtas Finansavimas: 59 904,00 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

Projekto tikslas: Skatinant mokslo ir verslo partnerystę MTEP ir MTEPI srityje plėtoti novatorišką klasterį “SmartFood”, skatinti klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus ir didinti inovacinį potencialą.

Projekto uždaviniai: 1) Plėtoti klasterį “SmartFood”, sudarant palankias sąlygas klasterio augimui, matomumui, žinomumui ir tarptautiškumui tiek vidaus tiek užsienio erdvėse 2) Eksploatuoti novatorišką klasterį “SmartFood”, skatinti Klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus bei didinti klasterio inovacinį potencialą taip prisidedant prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumo skatinimo privačiame sektoriuje. Projekto rezultatai: 1) Tyrimų, reikalingų klasteriui plėtoti atlikimas; 2) Klasterio komunikacijos strategijos ir rinkodaros priemonių paketas bei įsitraukimas į tarptautinius tinklus; 3) Specializuotų mokymo programų parengimas, gerosios patirties renginių ir diskusijų organizavimas keliant kvalifikaciją ir ugdant klasterio narių kompetencijas.

Projekto nauda: Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos ir užtikrintos tinkamos sąlygos Klasterio “SmartFood” veiklos vystymuisi ir plėtojimui, gyvybingumo, narių simbiotikos skatinimui, žinomumo, matomumo, augimo ir tarptautiškumo didinimui ir Klasterio “SmartFood” narių darbuotojų ir tyrėjų naujų kompetencijų kėlimui.